Post traumatisk stress lidelse – Traumer (PTSD)

Terapeut Torbjørn JermUkategorisert

Du kan tenke deg til en traume (PTSD) som kan gi
traumatiske symptomer, sier forsker Ines Blix
v Nasjonalt kunnsakps senter (NKVTS)
Noe som også er allment kjent innen Hypnose, NLP og EFT,
hvor gjenntagene repetisjoner av tanker/følelser negative
minner vil kunne utøse et traume m tilhørende symptomer.
Som ; Indre uro, nerver, på vakt, sinne, lav selvfølelse,
nedsatt konsentrasjon, lite energi, søvnprob., hjertebank,
flash backs, svimmelhet, hodepine, stiv/anspent
muskulatur, svette, tristhet, mv.
(vi rammes der vi er svakest)
Som i sum er ; Frykt, angst, depresjon og sorg, osv.
Behandlingen kan være : Terapeutisk Hypnose, NLP, EFT,
Akupunktur, Samtale. Du vil også lære å forstå din
(ditt sinn) situasjon, reaksjoner og mekanismer,
noe som er svært viktig, dette er med på å skape
og vedlikeholde dine plager.
(sinnet forklares ut fra behandlers ståsted)
Traumer (PTSD), kan være fra vold, mobbing,
skilsmisser, arveoppgjør, overgrep, vanskelig oppvekst,
og mye, mye mer.
Holdningen er : Frisk uten medikamenter.
Ta kontakt om du vil, du er hjertelig velkommen,
og først til en informasjon og trygg samtale.
Vh. Terapeut Torbjørn Jerm