Andre teknikker

Choromopsykoterapi, en metode etter Dr. Asis fra Argentina.

Metoden brukes på øret fordi øret er et mikrosystem(finnes mange) for
hele kroppen. I denne behandlingen jobber vi med det limbiske system
i hjernen, dvs. hjernestrukturer som omhandler tanker og følelseslivet vårt.

Helt smertefri, enkel og effektiv

Metoden benyttes dermed til traumer, angst, fobier, familiære problemer
mm. og har dermed en likhet m Eft/Tft/tankefelt terapi.
Denne metodikken er fysisk og tilhører akupunktureren men kan godt kombineres
med arbeid på det ubevisste sinn (hypnose/Eft. – NLP) og samtale.

Apparat behandling, kan være f.eks være laser behandling, deep oscillation technic.
Elektro behandlings apparater er til for et allsidig bruk, men brukes vel mest til
behandling av muskel/skjelett lidelser.

Diverse Behandling
Kan være akupunktur 2000/AcuNova, etter en dansk metode (www.acunova.dk)
Kan brukes til det meste og er svært god.
Ynsa, beskrevet som japansk skalleakupunktur (et mikrosystem), svært god metode.
Eciwo, et nytt microsystem som kan nåles.
Master Tung, ved bruk av få nåler kan man oppleve en øyeblikkelig smertefri tilstand.
Punktene er i sannhet magiske.

Moxa, varme et aku.punkt med en urt/-flere metoder
Kopping, vakumbehandling av hud, med glass/gummi/plast,
metoden er vel kanskje kontrovelsiell men effektiv ved rett bruk.
Refleksologi – soneterapi, en trykk/massasje metode for fot/hånd/ansikt, mv.
øret representerer også en sone, som er den mest utforskede av alle (nevrologisk)

Kopping

Kopping