Eft – Emotional Freedom Technique / Tft – Tankefeltterapi – NLP

På godt norsk,…Eft,… fri fra emusjoner, også kalt psykologisk akupunktur, uten bruk av nåler.
Punktene tappes eller bankes lett m fingerene, mens du har fokus på problemet ditt.
Metoden er så å si lik m Tft/tankefelt terapi, men er en vidre utvikling av denne.
En metode som bryter m vanlige forestillinger/
oppfatninger innen psykologi.

Metoden egner seg for ulike negative følelser og mønstre,
svært effektiv, enkel og rask å bruke.

Bemerkelsesverdig ofte blir man kvitt problemer,
både fysisk og psykisk.
Det er vanlig å blande Hypnose – Eft – NLP ved et behandlings forløp.

Etter en tid så får du selv et redskap for eget bruk som du lærer
i løpet av behandlingsperioden
Terapimetoden egner seg for alle mennesker, både barn og voksne.

Eks. på tilstander som er vanlig å behandle m Eft.

Angst, frykt, fobi, redsel, panikk, irritasjon, sinne, frustrasjon, smerter, sorg, depresjon, traume,
stress, søtsug, søvn, allergi, mm.
Se egen fil, under symptomer

tapping