Dine Plager

Behandler både fysiske og psykiske plager,
ofte kan dette henge dette sammen.
Gjerne lideleser uten kjent årsak eller funn.
Se egen liste under, symptomer, listen er lang.
Ring meg gjerne !

Akutte og kroniske lidelser, all behandling er individuell og tilpasset deg,
med flere terapier.
Gir deg råd og tips som du kan ta med til din fast lege, spesialist, om du ønsker.
Husk att ting tar tid, kanskje du har brukt 10-20 år på å utvikle din lidelse.

Mine stikkord som terapeut er

– Å bruke tid på deg
– Å bry seg
– Å ta deg seriøst som pasient
– Å ha en god samtale med deg

Du er hjertelig velkommen
Vennlig hilsen
Torbjørn Jerm