Ikke sykdommer

Har pasienter som kommer til Klinikken, hvor deres ubalanse egentlig ikke er
relatert til noe sykdom, men som allikevel gir en redusert livskvalitet.
Årsakene er mange og kan f.eks, være

  • Øyespenninger, som gir et uspesifikt bilde, så som svimmelhet, lite energi,
  • Problemer med innlæring/hukommelse og konsentrasjon
  • Ordblindhet, lese vanskeligheter og hyperaktivitet
  • Man ser også følelses messige problemer
  • Kjevespenninger, svært vanlig, nesten alle har det
  • Barnløshet
  • Overgangsalder
  • Stress
  • Lite energi

Røyke/snusstopp
Har svært effektive program for dette, metoden er en enten via nåler eller hypnose
behandling. Alkohol og medisiner kan behandles på samme måte, men er noe mer
krevende.

Slankeprogram
Har effektive slankeprogram, som går over flere trinn, alle vet vel hva du skal spise.
Men hvorfor gjør vi ikke det ? Og om jeg spiser lite, så går jeg ikke ned da heller !
Trinn 1, kartlegge årsaker, trinn 2, behandling av årsaker, trinn 3, spise/trimme program,
trinn 4, aversjons/motivasjons program, trinn 5, selve slankebehandlingen
Alt tilpasset deg!
Husk at vektreduksjon også innebærer en varig livs stil endring,
vi kan f.eks, ikke spise bløtekake hver dag, bare av og til.

Stress-Free-Zone