Kvinneproblematikk

Menstruasjon
Normal mens skal være(er individuell), passe mengde rødt blod,
regelmessig, uten koagler, smertefri.

Uregelmessigheter
Forlenga og/el. kraftige mens blødninger/kort syklus
Manglende menstruasjon el. lite
Menstruasjons smerter (har smertebehandlings program)
Typisk Pms, irritasjon, hodepine, depresjon, mm

Barnløshet
Kvinne : Start m en gynekologisk undersøkelse, ingen negative funn,
verken fysiologisk, anatomisk el patologisk.
Mann : Ta sædprøve
Har et eget program for fertilitet – Å bli gravid, akupunktur/hypnoterapi.
V. graviditet, modnings akupunktur ca. 4 uker før termin.

Mulige årsaker
Stress, overvekt, snus/røyk, lite energi, bekymring, tampongbruk skaper stagnasjon,
toxiner, søvnprob., menstruasjon prob.
Evnt. Mat, alder, overtrening, dna, prevensjonsbruk

Gravid, problemer
Kvalme, bekkenløsning, smerter, søvnløshet, malposisjon(setefødsel-fosteret kan snues), depresjon,

Fødsel
Det finnes et fødselsprogram for en positiv/mest mulig smerte fri fødsel hvor du
samtidig skaper glede. Du ønsker deg selv og barnet velkommen til verden og det videre liv.
Behandles m hypnose og akupunktur
Smerter etter et keisersnitt
Fødsels depresjon.

Overgangsproblemer
Varme og hetetokter, rødme mot hals og bryst, følelses messige svingninger,
tørrhet, svette utbrudd, søvnproblematikk, overvekt

Pregnancy