Nervelidelser/triggerpunkter

Ved lammelser(pareser) oppnås best resultat ved en tidlig behandlingstart.
Du kan f.eks, få lammelser eller føleforstyrrelser, brennende smerte, fantom smerter,
etter en hjerne blødning, blod-propp, operasjon, nerve i klem, drag i nerven,
etter knokkelbrudd mv.
Det er også kjent at triggerpunkter i muskelvev kan trigge uforklarlige og uspesifikke
plager, her er føre var, en god stategi.

F.eks, trigeminus nevralogi, facial parese, kan gi (store smerter i ansiktet) spesielt ved
matinntak. Carpal tunnelsyndrom(i hådleddet)gir et verkende håndledd,
ved for trange vilkår.

Føleforstyrrelser, f.eks, prolaps, dvs. nerve i klem, som kan gi ”strøm”
liknende smerter, m tap av beveglighet/delevis lammelse(nummenhet)
Vil jobbe samtidig m posturologi(skjevheter/holdning) samtidig mot smerten

Skjevheter i nakke, posterologisk eller f.eks, via en nakkesleng vil kunne gi sentrale
og uspesifikke symptomer.

Depresjon, angst, sorg, søvnløshet, stress og andre former for nervelidelser kan
avhjelpes med akupunkter/posturologi/muskelterapi/hypnose

Slag, raskest mulig til akuttmottak/lege, mulige symptomer, taleforstyrrelser,
½ sidig lammelse, tap av førlighet. Ring 113
Oppfølgning og etter behandling tilbys !

trigger-point-therapy