Psykiske/føelsesrelaterte lidelser

Metodene er, Hypnoterapi + Eft. + NLP + Chromopsykoterapi + Akupunktur + Samtale

Terapier for sinnet, dvs. tankene, følelsene, mønstre/uvaner og negative
erfaringer/minner. Det betyr att det meste av underbevisstheten kan bearbeides, som…

Angst, indre uro, Traumer, Post Traumatisk Stress Syndrom, PTSD
Generell angst, negative erfaringer, sosial angst, prestasjonsangst, vold, overgrep,
mobbing, vanskelig barndom, ungdom, voksen, skilsmisse, arveoppgjør, stress, mm.

Frykt og fobier
Talefrykt, flyskrekk, vannskrekk, høydeskrekk, edderkoppfobi, nåler, tunell, maur,
tannlege, høyder, innsekter, slanger, osv.

Frustrasjon, irritasjon, sinne, sjalusi,

Stress, lite energi, konsentrasjonsproblemer, grubling
Fibromyalgi, Me, allergi, autoimmune lidelser,
med mer, (allergi, alltid trett, noe stjeler energien din, som også blir en terapisperre)

Søvnproblemer
Innsovningsproblemer, urolig søvn, mareritt

Tristhet
Depresjon, nedstemthet, sorg eller manglende livsglede.

Avhengighet
Røyke stopp, snus stopp, sukker stopp, kaffe, cola

Dårlig selvtillit og selvbilde
Problemer med å ta valg, indre konflikt eller selvsabotering.  Følelse av å stå fast. Mindreverdsfølelse.

Stamming, nervøsitet, rødming, skyldfølelse, skamfølelse

Fysiske spenninger og smerter
Eks. mage, kjeve, nakke, rygg, skuldre, armer, bein, hodepine, svimmelhet, tinnitus

Å bli gravid – fertilitet, alt. til prøverørs behandling
Se egen fil, under, kvinneproblematikk, barnløshet

Vektproblemer
Overvekt, spiseforstyrrelser, slanke program

Psyke, tanker, vonde følelser, følser, minner, tvangstanker, tanker i en evig sirkel

Av alle tanker du tenker så lytter underbevisstheten. Repeterende tanker blir et mønster, i sinnet.
Sagt på en annen måte så blir vi det vi tenker.
Sinnets overordna målsetting er overlevelse og beskyttelse.