Smerter

Jeg behandler alle former for smerter.
Har du smerter i bevegelsesapparatet, er det ofte fordi din kroppsholdning er påvirket.
Her syndes det mye. I Norge behandles oftest symptomet og ikke årsaken, repeterende
behandlinger av samme problem bekrefter dette.
Jeg opplever rett som det er at pasienten kan oppleve en
øyeblikklig smertefri tilstand, selv etter år med smerter.

Smerter kan være mye, alt fra den letteste irritasjon til
ekstreme fødsels smerter på det fysiske. Dermed er smerten delt i to, en fysisk og en
følelsesmessig smerte(fra sinnet), begge kan være like uutholdelig,
men kan også henge sammen.

Fysiske smerter: Senker livskvaliteten og livet blir straks vanskeligere, pleier å dele
smerten fra en skala fra 0-10, hvor 10 er ekstremsmerte.
Smertens karakter: Brennende, sammentrekkende, sviende, borende, stikkende,
bankende, utvidende, varme, kulde, tyngdefølelse, nummenhet, tenker også smerte som
tretthet, tinnitus, svimmelhet, omtåket, med mer.
Smertens lokalisasjon: Der hvor smerten er lokalisert, hvilket tidsaspekt, utvikling

Psykiske smerter: Følelses messige smerter/vonde tanker/mønstre og minner.
Tankene og det logiske er i vår dags bevissthet og utgjør 5 % av oss mennesker.
Følelsene, minnene og våre mønstre, erfaringer er i vår underbevissthet, utgjør 95 % av oss.
(denne kampen taper alltid det ytre, vår dags bevissthet)
Smertens karakter:  Avledet fra sinnet, nerver, rødme, stress reaksjon, skjelving,
usikkerhet, angst, sorg, frykt, depresjon, lav selvtillit, en vond indre følelse,
stamming, låser seg, gråter, krampeanfall, livet er uholdbart
Det er alltid håp, husk at følelser er midlertidige

1
2
3