Om undersøkelse

Vi tar oss god tid og bruker den tiden som er nødvendig for å hjelpe deg.

Ved ditt første besøk gjør jeg en grundig undersøkelse via anamnese (sykehistorie)
journalføring, palplere (tar på), smertehistorikk, smertens karakter osv.
Jeg spør mye og alle opplysninger du gir er selvsagt taushetsbelagte.
Diagnosen formes å finslipes og dermed bakgrunnen til din lidelse.
Du vil kun bli tilbudt behandling i min klinikk dersom jeg mener at jeg kan hjelpe
deg, via en eller flere av mine terapier.

Ut fra min vurdering gir jeg deg råd og veiledning om hvilken behandling(er)
som egner seg best for deg og din situasjon , og hva du selv kan gjøre for
å forbedre din helsetilstand.

Ofte er det mye å hente på kun ”enkle grep”

Du er også hjertelig velkommen til Klinikken til å få en vurdering av din helsetilstand,
uten at du behøver å få behandling.

Ring meg på Telf. 90 54 34 29