Diagnose

Det er vanlig å stille en rekke spørsmål, tradisjonelle og kanskje utradisjonelle
spørsmål for å under støtte en diagnose eller en mulig årsak.
F.eks, hvilen ord/betegnelse vil du bruke om din smerte ? Svaret kan kanskje være,
en tyngde følelse, eller en brennende følelse, tilstanden forteller meg noe
om din lidelse.

Spør også under behandlingsforløpet, dette for å finslipe en syke historie som
ofte er sammensatt. Lidelsen er kanskje utviklet over lang tid.

”Alle” innvendige tilstander(lidelser) manifisteres (påvises) på en eller annen måte
utvendig via hud – ansikt- øyne – øret – tunge og puls mv. , som tegn eller funn.
F.eks, kviser kan ha sin årsak i hormonelle tilstander/kosthold

Meridianer, ansikt, øyne og øret(micro systemer)
Tegn og funn fra disse stedene er nyttig tilleggsinformasjon og i noen tilfeller helt
avgjørende.
F.eks, rynker under øynene, kan indikere et mulig mave/bukspyttkjertel problem

Puls og Tunge
Ser på tungen og undersøker din puls, dette gir et grunnlag for å stille en diagnose.
Dette er med på å avsløre dine ubalanser i kroppen og er svært formålstjenelig.
Metoden er vanskelig å lære, kun de som har sin utdannelse
innen kinesisk medisin har forutsetning for kunne dette.
Metoden har mer en 2000 års klinisk erfaring

human body