Terapisperrer

Terapisperrer, sperrer som hindrer terapi i å virke
Kan være mang ting, som, skjulte betennelser, stress, første ribbesyndrom, arr, sjokk,
lateralitets forstyrrelser, posturologiske funn, allergi, skjult infeksjon, lekk tarm,
tannproblematikk, feil kosthold, trening, med mer.

Dette er viktig å få behandlet og er ofte underdiagnostisert i Norge, dette kan være en
sperre for all terapi, eller at terapien virker midlertidig og kommer tilbake fordi det
underliggende ikke er løst.
(i Norge behandles veldig ofte symptomet og ikke årsaken)